Spory v oblasti IT, doménové spory

Spory nevyhledáváme a vždy hledáme možnost, jak je ke spokojenosti všech stran vyřešit dohodou. Pokud už ale není jiná cesta, zastoupíme Vás v řízení před soudem nebo jiným orgánem.

Klient odmítá zaplatit za provedené dílo, nebo naopak vývojáři nedodali software včas a za dohodnutou cenu? Pomůžeme Vám dosáhnout toho, na co máte nárok.

Často řešíme i případy, kdy někdo neoprávněně obsadil Vaši doménu, porušuje autorská práva, chce si přihlásit podobnou ochrannou známku, nebo dokonce přímo napodobuje Vaše produkty.

A jak se sporům vyhnout? Kvalitními smlouvami – i s těmi Vám rádi pomůžeme. 

Jaké spory nejčastěji řešíme

  • Spory související s vývojem software
  • Spory o porušení autorských práv
  • Porušení ochranné známky
  • Námitková řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a EUIPO
  • Spory o domény
  • Spory o licenční odměny

A v čem pomůžeme vám?
Napište nám.

Odesílám..
Potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracováním osobních údajů.

+420 776 725 597


barta.legal s.r.o., advokátní kancelář
Kaprova 42/14
Praha 1, 110 00

@bartalegal

váš tým

Vaším případem
se budou zabývat

JUDr. Jan Bárta

JUDr. Jan Bárta

Mgr. Kateřina Vilímová

Mgr. Kateřina Vilímová

Často kladené dotazy
ohledně IT sporů

Jaké spory v IT nejčastěji řešíte?

Většinou při konci spolupráce s poskytovateli IT řešení. Často totiž končí sporem o peníze, kdy IT společnost nechce předat data, poskytnout autorská práva a zdrojové kódy (dokud je protistrana nezaplatí). Zákazník zase nechce zaplatit, dokud mu vše nepředá. Další kategorií jsou spory, kdy dodavatel dílo nedodá v termínu a za cenu původně dohodnutou.

Jak sporům nejlépe předcházet?

Jakkoli je vyjednávání smluv kolikrát nepříjemné, vyplatí se a sporům předchází. Většina sporů vzniká, když smlouvy chybí, nebo jsou nesprávně sepsané. Zastupujeme i klienty u uzavírání dohod při ukončování spolupráce – tak, abychom ideálně k soudu vůbec nemuseli.

Konkurence užívá označení podobné naší ochranné známce. Co dělat?

V prvé řadě je nutné zkontrolovat, zda si označení již sami nepřihlásili jako ochrannou známku. Dle stavu, v jakém se řízení nachází, pak podat námitky proti zápisu nebo návrh na zneplatnění již zapsané známky. Pokud jsou výrobky nebo služby na trhu, je věc možné řešit soudně. Vždy ale před zahájením řízení vyzveme protistranu k nápravě. Šetří to prostředky a často dosáhneme výsledku i bez zahájení formálních řízení. 

Někdo mi obsadil doménu, dá se tomu bránit?

Důležité je, abyste měli váš brand, tvořící název domény, chráněný ochrannou známkou. Pak se doménový spor vede mnohem lépe. V prvé řadě bychom protistranu vyzvali k převodu domény a pokud neuposlechne, je možné zahájit řízení před soudem.