Ochranné známky

Podceňování ochrany brandu je typickou chybou, kterou podnikatelé dělají. Není totiž nic cennějšího než Vaše značka. Nejlepším prostředkem k její ochraně je bezpochyby ochranná známka, která chrání před kopírováním nebo napodobováním Vašeho brandu.

Ověříme, zda Vaše značka nezasahuje do práv jiných subjektů. Díky tomu máte jistotu, že peníze i čas, který investujete do její propagace, nepřijde nazmar.

Zastoupíme Vás před ÚPV, EUIPO a WIPO, jak při registraci ochranné známky, tak i v případných sporech s konkurenty.

Hlídáme přihlašování konkurenčních značek, abychom zabránili registraci a užívání těch, které napodobují Vaše ochranné známky.

Naše služby v oblasti ochranných známek

  • Průzkum existujících ochranných známek (rešerše)
  • Registrace ochranných známek před ÚPV
  • Registrace ochranných známek před EUIPO
  • Registrace ochranných známek před WIPO
  • Námitky proti registraci ochranné známky
  • Monitoring ochranných známek

A v čem pomůžeme vám?
Napište nám.

Odesílám..
Potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracováním osobních údajů.

+420 776 725 597


barta.legal s.r.o., advokátní kancelář
Kaprova 42/14
Praha 1, 110 00

@bartalegal

váš tým

Vaším případem
se budou zabývat

JUDr. Jan Bárta

JUDr. Jan Bárta

Mgr. Sandra Nouzáková

Mgr. Sandra Nouzáková

Julie Dlouhá

Julie Dlouhá

Často kladené dotazy
z oblasti ochranných známek

Proč mít ochrannou známku? Má její přihlášení i význam pro marketing?

Ochranná známka poskytuje nejlepší ochranu názvu Vašich výrobků a služeb. Umožňuje bránit se nejen proti kopiím, ale i názvům, které jsou pouze podobné. Přihlášením ochranné známky navíc říkáte trhu, že chcete název nebo logo užívat výhradně. Pokud proti vaší registraci podá jiný subjekt námitky, zjistíte včas, že o něj může vypuknout právní boj. Vyhnete se tak investicím do marketingu značky, o kterou potenciálně můžete přijít.
Vlastnictví ochranné známky je také jednou z důležitých znaků zdravé společnosti pro případné investory.

Jak registrace ochranné známky probíhá?

Ochranná známka se přihlašuje pro určité území a konkrétní výrobky a služby (např. pro parfémy, oblečení, služby vývoj software, to vše pro území EU). Neexistuje nic jako celosvětová známka, ale jsme schopni Vám nacenit registrace ve všech státech světa. Po přihlášení probíhá průzkum úřadem. Pokud vaši značku shledá dostatečně originální, zveřejní přihlášku. Proti té mohou třetí osoby podat námitky. Pokud se tak nestane, známka je zaregistrovaná.

Můžu si zaregistrovat i logo, které pro mě nakreslil někdo jiný? Externí grafik, agentura?

Ano, ale je zásadní mít uzavřenou smlouvu, ve které si k logu sjednáte veškerá práva, včetně možnosti logo přihlásit jako ochrannou známku.

Je možné si ověřit, že je nový název vhodný pro registrace?

V první řadě doporučujeme použít Google a zkontrolovat volné domény. Pokud nenajdete podobné označení a doménu, je velká šance, že značka půjde zaregistrovat. Doporučujeme ale před registrací provést alespoň základní rešerši (zařídíme) a zhodnotit případná i rizika. Špatnou volbou můžete svoje následné investice do propagace brandu zcela znehodnotit.