AML

Nejen finanční instituce, ale i realitní kanceláře, vymahači pohledávek, online casina, crowdfundingové portály nebo třeba kryptoměnový business se mohou snadno stát nástrojem k legalizaci příjmů z trestné činnosti.

AML předpisy vyžadují, abyste tomu zabránili. Vytvoříme Vám na míru systém vnitřních zásad, realizujeme povinná školení vašich zaměstnanců, sepíšeme komplexní právní dokumentaci a pomůžeme nastavit procesy, které odpovídají zákonům i „best practices“ ve Vašem oboru.

AML vyžaduje rozsáhlé zpracovávání osobních údajů, které Vám pomůžeme promítnout i do vaší GDPR dokumentace

Pro klienty v oblasti AML nejčastěji řešíme

  • Analýza rizik AML/CFT v rámci činnosti konkrétního klienta
  • Nastavení vnitřních AML compliance procesů (systém vnitřních zásad)
  • Tvorba vzorové dokumentace (formuláře pro identifikaci a kontrolu)
  • AML školení zaměstnanců
  • Analýza dopadu mezinárodních sankcí

A v čem pomůžeme vám?
Napište nám.

Odesílám..
Potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracováním osobních údajů.

+420 776 725 597


barta.legal s.r.o., advokátní kancelář
Kaprova 42/14
Praha 1, 110 00

@bartalegal

váš tým

AML problematikou vás provedou

Mgr. Kamila Francová

Mgr. Kamila Francová

JUDr. Jan Bárta

JUDr. Jan Bárta

Často kladené dotazy
z oblasti AML

Co je to vlastně AML/CFT?

Zkratka pro Anti Money Launderuing a Countering Terrorist Financing, tedy prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.

Jak zjistím, jestli se mě AML/CFT týká?

Právní předpisy ukládají některým podnikatelům povinnost předcházet praní špinavých peněz a financování terorismu. Tyto povinnosti dopadají na zákonem vyjmenované subjekty – vedle bank, finančních institucí a pojišťoven typicky i na realitní zprostředkovatele, provozovatele hazardních her, inkasní agentury a mnohé další. Nejste si jistí, jestli jste AML povinný subjekt? Neváhejte se na nás obrátit.

Bohužel se mě AML týká. Co bych měl dělat?

AML vyžaduje zavedení interních postupů, jak kontrolovat, jestli v rámci vaší činnosti nedochází k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. V souladu s principem KYC = know your customer je nutné provádět identifikaci klienta a průběžně kontrolovat, zda nejde o podezřelý obchod. Také je nutno zavést postupy pro hlášení podezřelých obchodů příslušným úřadům.

A co AML dokumentace a školení?

Interní AML procesy řídí dokument nazvaný systém vnitřních zásad, který obsahuje popis veškerých postupů. Vybrané povinné osoby ho musí zaslat na Finanční analytický úřad. AML povinné osoby mají také povinnost nejméně jednou ročně provádět interní školení. O celé AML činnosti, tedy provádění identifikace, kontroly, školení a dalších, musí být po stanovenou dobu vedeny a uchovávány detailní záznamy.