Softwarové právo

Kvalitní smlouvy a podmínky užívání softwaru jsou klíčem k úspěšnému businessu v oblasti informačních technologií.

Jste softwarová společnost a potřebujete smlouvy na vývoj softwaru nebo SLA? Nebo provozujete software jako službu (SAAS) či digitální tržiště? Poskytujete platformy (PAAS) nebo aplikace a potřebujete podmínky užití (Terms of Use)? Používate open-source komponenty a nevíte si rady s jejich licencováním? Řešíte, jak si poradit s legendárním GDPR nebo cookies?
Rádi s Vámi najdeme nejlepší možné řešení.

Připravíme pro Vás kvalitní smlouvy, zkonzultujeme Váš obchodní model a nastavíme Vám celý IT business tak, aby Vás právní záležitosti co nejméně zatěžovaly.

V této oblasti typicky řešíme:

  • Smlouvy o vývoji softwaru (waterfall i agilní vývoj)
  • Servisní smlouvy (SLA)
  • Software jako služba (SAAS) a platformy (PAAS)
  • Infrastruktura jako služba (IAAS)
  • Digitální tržiště
  • Licenční smlouvy na software
  • Open-source
  • Hosting
  • Prodej a nájem hardwaru

A v čem pomůžeme vám?
Napište nám.

Odesílám..
Potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracováním osobních údajů.

+420 776 725 597


barta.legal s.r.o., advokátní kancelář
Kaprova 42/14
Praha 1, 110 00

@bartalegal

váš tým

Vaším případem
se budou zabývat

JUDr. Jan Bárta

JUDr. Jan Bárta

Mgr. Kamila Francová

Mgr. Kamila Francová

Mgr. Marie Kejlová

Mgr. Marie Kejlová

Často kladené dotazy
z oblasti softwarového práva

Jsme IT společnost, která vyvíjí software na klíč. Jaké smlouvy pro klienty bychom měli řešit?

Základem je smlouva o dílo, ve které bude záležet, zda jde o režim fix time/fix price (waterfall) nebo o agilní vývoj. Podle toho se nastaví pravidla spolupráce, fakturace, autorská práva, exit plán a další. Logicky pak navazuje servisní smlouva (SLA) o podpoře a údržbě díla a zpracovatelská smlouva.

Provozujeme platformu, software jako službu nebo aplikaci. Jak to bude s právními dokumenty?

Klíčovou roli hrají obchodní podmínky, které vymezují pravidla registrace uživatelů, provozu a samozřejmě i cenovou politiku. U premisových řešení často obchodní podmínky doplňuje i samostatná licenční smlouva. U vlastních produktů je klíčové řešit i ochranu názvů a log pomocí ochranných známek. Pokud jde o webové aplikace, nevyhnete se řešení cookies.

Hodně používáme open-source komponenty. Je třeba si s tím nějak poradit?

Prakticky neexistuje software, který by open-source nepoužíval. Je třeba si v prvé řadě vyjasnit, zda je použit pouze necopyleftový open-source (BSD, Apache 2.0, MIT a další), kde často stačí pouze komponenty vyjmenovat, nebo jde o open-source copyleftový, u kterého je použití v komerčních řešeních často vyloučeno.

Máme přístup k datům zákazníka, dopadají na to nějaká právní pravidla?

Většinou jde o osobní údaje a z pozice poskytovatele IT služeb s nimi pracujete. Dopadá na Vás tedy GDPR a je nutné mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Pokud by šlo o pouhý přístup do systému, je nutné mít uzavřenou alespoň dohodu o mlčenlivosti (NDA).