Přinášíme businessová řešení

Rozumíme právu, sledujeme technologické trendy a pomáháme klientům nacházet strategická řešení.

Právníci,
kteří vám usnadní práci.

JUDr. Jan Bárta

JUDr. Jan Bárta

Jan se komplexně zabývá problematikou IT práva, obchodního práva a práva duševního vlastnictví. Má rozsáhlé zkušenosti z poradenství stovkám korporátních klientů jak v rovině konkrétních právních řešení, tak v oblasti strategického poradenství. Od nadějných start-upů až po nadnárodní entity.

Ve svých oborech se věnuje i přednáškové činnosti v rámci univerzit, v rámci České advokátní komory (seminář pro advokáty Vývoj a správa softwaru) i soukromých školení, zejména o tématech jako je GDPR, praktická aplikace práva v rámci IT byznysu a řada dalších.

Mgr. Kamila Francová

Mgr. Kamila Francová

Kamila je specialistka na oblast práva IT technologií ve spojení s regulací. Její doménou tak jsou softwarové platformy, vývojové a implementační smlouvy i řešení komplexních otázek zpracování osobních údajů, e-privacy, AML/CFT agenda a poradenství v oblasti regulace fintech a hazardu. Ve sporné agendě se věnuje doménovým sporům.

V rámci přednáškové činnosti zajišťuje školení v oblasti GDPR, AML/CFT a dalších vybraných regulatorních otázek.

Mgr. Kateřina Vilímová

Mgr. Kateřina Vilímová

Kateřina je specialistka na procesní právo, pomáhá našim klientům s vedením civilních sporů a obhajuje je ve věcech trestních.

Pro naše klienty zajišťuje i privátní poradenství v oblasti rodinného práva.

Mgr. Sandra Nouzáková

Mgr. Sandra Nouzáková

Sandra se věnuje agendě ochranných známek, a to jak v rámci sporných řízení (EUIPO i ÚPV), tak při zajišťování registrací ve třetích státech. Poskytuje poradenství i v oblasti e-commerce, marketingu a obchodního práva.

Mgr. Daniela Pellarová

Mgr. Daniela Pellarová

Daniela se v naší kanceláři věnuje obchodnímu a IT právu. Zejména se zaměřuje na řešení smluvní agendy a otázek spojených s obchodními korporacemi a GDPR.

Mgr. Kateřina Filipová

Mgr. Kateřina Filipová

Kateřina se v rámci obchodního práva zaměřuje zejména na poradenství podnikatelům v e-commerce. Vedle toho má zkušenosti i s realitním a stavebním právem.

Julie Dlouhá

Julie Dlouhá

Aby vše v kanceláři fungovalo tak, jak má, je tu Julie - naše office managerka.

Jan Rykl

Jan Rykl

Jan je právní asistent, který pomáhá ostatním kolegům s přípravou právních dokumentů a rešeršemi, mimo jiné v oblasti práva IT a IP.

Mgr. Alena Říhová

Mgr. Alena Říhová

Alena se zabývá zejména obchodně právní agendou a to jak v oblasti smluv, tak v oblasti práva obchodních korporací (ať již jde o korporátní změny, akvizice, přeměny). Do její agendy spadá i vedení soudních sporů, primárně obchodněprávních. Významně se podílí na řešení otázek pracovního práva.
Alena je dočasně out of office.

Kudy se k nám dostanete?

+420 776 725 597


barta.legal s.r.o., advokátní kancelář
Kaprova 42/14
Praha 1, 110 00

@bartalegal

Přidejte se k nám!
Zajímavé práce máme dostatek.

Napište nám na join@barta.legal

Přidejte se k nám

Kontaktujte nás

Odesílám..
Potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracováním osobních údajů.